Flevoziekenhuis durfde overname MC niet aan

Geschreven door Redactie

Het Flevoziekenhuis in Almere heeft eind vorig jaar serieus gekeken of zij het failliete MC Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad kon overnemen. Het heeft daar vanaf gezien omdat dit het eigen voortbestaan in gevaar zou brengen.

Dat schrijft de directie van het Flevoziekenhuis in het jaarverslag over 2018. Eerder wilde het Almeerse ziekenhuis nooit bevestigen dat het naar een overname keek, maar in het jaarverslag schrijft directievoorzitter Anita Arts nu: "Uiteraard hebben we alle mogelijkheden, kansen en risico's bekeken en besproken met externe en interne stakeholders. Dit heeft geleid tot de conclusie dat overname van geheel MC Zuiderzee in de huidige staat voor ons geen optie kon zijn, omdat we daarmee de continuïteit van het Flevoziekenhuis in de waagschaal zouden stellen." Uiteindelijk is MC Zuiderzee overgenomen door St Jansdal in Harderwijk. 

Het Flevoziekenhuis zegt dat zij wel heeft ingezet op het veilig stellen van de acute zorg voor heel Flevoland, samen met andere ziekenhuizen in de regio. Het Almeerse ziekenhuis constateert dat de acute zorg in de polders niet op orde is: "Dat is een hoog risico voor de bewoners van Flevoland". 

Meer zorg verleend na faillissement MC Zuiderzee 

Sinds het faillissement van MC Zuiderzee en de doorstart met St Jansdal heeft het Flevoziekenhuis 'substantieel' meer acute geboortezorg en spoedeisende hulp verleend. Daarmee is de capaciteit van het Almeerse ziekenhuis nu maximaal benut. Door de ziekenhuiscrisis in Lelystad en Emmeloord heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis besprekingen over een meerjarencontract met het Flevoziekenhuis tijdelijk stopgezet. Eerst moet duidelijk zijn hoe de zorg zich ontwikkelt. Andere verzekeraars hebben zich 'constructief en slagvaardig' opgesteld, zodat het ziekenhuis extra patiënten van elders in de provincie heeft kunnen opvangen.

'Winst' vorig jaar 3,1 miljoen euro 

Het Flevoziekenhuis hield vorig jaar 3,1 miljoen euro over, ongeveer gelijk aan 2017. De bedrijfsopbrengsten lagen met bijna 190 miljoen euro 6,8 miljoen euro hoger dan het jaar ervoor. Dit komt door meer patiënten van de MC IJsselmeerziekenhuizen en extra oncologiepatiënten uit Amsterdam.

De bedrijfslasten stegen met 7,4 miljoen euro tot 182 miljoen, vooral vanwege gestegen personeelskosten door de inhuur van extra zorgmedewerkers. De directie verwacht dat de personeelslasten ook dit jaar meer stijgen dan de inkomsten en zal daarom scherp op de kosten letten. 

Het Flevoziekenhuis had eind vorig jaar voor 99 miljoen euro aan langlopende schulden. Daarvan wordt dit jaar zo'n 8 miljoen afgelost. Het ziekenhuis investeert tot 2023 circa 50 miljoen, waarvan een groot deel is besteed aan de vernieuwing van de operatiekamers en aanschaf van een tweede MRI-scanner. 

Samenwerking met AUMC 

Het Almeerse ziekenhuis zet de samenwerking voort met het AUMC in Amsterdam, de fusie van het AMC en VUMC. Het Flevoziekenhuis neemt meer laag en medium complexe zorg over van de Amsterdamse ziekenhuizen. Een proef om ook acute patiënten naar Almere over te brengen wordt niet vervolgd, omdat dit te complex is.