Besluit over nieuw afvalsysteem laat nog op zich wachten

Geschreven door Beau de Lange wendels

De definitieve keuze voor een nieuw afvalinzamelingsysteem in Almere laat nog wel even op zich wachten. Dat bleek donderdagavond op de Politieke Markt.

Vorige week werd al duidelijk dat een meerderheid niks lijkt te voelen voor het principe waarbij voor het inleveren van restafval betaald moet worden. Niet alle partijen kwamen toen aan het woord.

Donderdagavond werd er verder gesproken en opnieuw bleek de tijd te kort. Daardoor kwam wethouder Jan Hoek nog niet toe aan de beantwoording van de vele vragen die aan hem gesteld zijn.

Het college van B en W stelt voor om per 1 januari 2023 over te stappen op het Diftar-systeem. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. De afvalstoffenheffing bestaat dan uit een vast en een variabel deel. Hoe vaker een container met restafval aan de weg wordt gezet, of een zak in een ondergrondse container wordt gegooid, des te meer je betaalt.

Op initiatief van bewoners van de Filmwijk en Sieradenbuurt is ook een proef gehouden met het systeem PMD+. Restafval mag dan bij plastic, metaal en de drankverpakkingen. Na het ophalen wordt het door machines weer van elkaar gescheiden.

Verschillende partijen in de raad reageren positief op de PMD+, maar er is nog wel een aantal vraagtekens. Zo is het financiële plaatje nog niet duidelijk. Ook is het onzeker wat nascheiding van afval betekent voor bestaande contracten met afvalverwerker HVC. De gemeenteraad spreekt waarschijnlijk volgende week opnieuw over het onderwerp.

Onze krant nog niet ontvangen?