Start aanleg beschuttingsplekken grote grazers

Geschreven door Redactie

Staatsbosbeheer gaat vanaf vrijdag aan de slag met beschuttingsplekken voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Zo wordt één van de beschuttingsrichels op een deel van de graslanden hersteld. 

De richel moet de heckrunderen, koninkpaarden en edelherten in de winter 'uit de wind' houden. Deze was beschadigd omdat de grazers er op klommen om over het gebied te kijken.  

Naast de werkzaamheden op het grasland worden in het Oostvaardersbos extra bomen en struiken geplant. Dit bos, een deel van het Kotterbos en de Driehoek worden in de wintermaanden voor de grazers opengezet zodat ze er extra beschutting kunnen vinden. 

Daarnaast is Staatsbosbeheer ook nog van plan om een gebied ter grootte van 150 voetbalvelden te beplanten met bomen en struiken. Daarvoor worden nu voorbereidingen getroffen. Rondom de nieuwe beplanting komt een afrastering zodat de grote grazers niet alles kaalvreten.

Vanwege gezondheidsoverwegingen hebben wij besloten deze maand niet huis-aan-huis te bezorgen. Klik hier voor meer informatie.