Woningcorporaties Almere doen gemeente aanbod

Geschreven door Redactie

Goed nieuws voor alle woningenzoekenden in Almere.

Woningcorporaties de Alliantie, Ymere en GoedeStede willen en kunnen op korte termijn honderden nieuwe, betaalbare sociale huurwoningen bijbouwen in Almere. “Het enige wat we van de gemeente vragen is toestemming om te bouwen op vier locaties, snellere procedures en schappelijke voorwaarden. Dan krijgt de eerste huurder volgend jaar al de sleutel van zijn nieuwe huis! Daar kun je toch niet tegen zijn?”, zegt directeur/bestuurder Arjan Deutekom van GoedeStede namens de drie corporaties. De verenigde huurdersorganisatie 3HO staat vierkant achter de plannen.

De woningnood in Almere is groot. Ruim 20.000 mensen zoeken actief naar een betaalbaar huis waarbij hun geduld flink op de proef wordt gesteld. De gemiddelde inschrijftijd is maar liefst negen jaar. Vooral jonge starters hebben het zwaar.

“Ruim negen jaar wachten op een huis is gewoon veel te lang”, zegt Deutekom. “Je leven staat letterlijk stil. Dat moeten en kunnen we niet meer accepteren. Daar willen we met drie woningcorporaties wat aan doen. En het kan. Door het afschaffen van de verhuurderheffing kunnen we miljoenen euro’s extra investeren in nieuwbouw in Almere. We hebben berekend dat we de komende tijd samen ongeveer 2.000 woningen kunnen bijbouwen. Dat maakt écht het verschil!” De plannen voor vele honderden extra woningen komen bovenop de nieuwbouwplannen die de corporaties al in de pijplijn hebben zitten,
 
De corporaties hebben een plan gemaakt, inclusief vier locaties, waar voldoende plek is om de nieuwe sociale huurwoningen te realiseren. De grond is eigendom van de gemeente, wat het allemaal veel makkelijker maakt. “Het gaat om compacte, circulaire flexwoningen voor een of twee persoons huishoudens. Betaalbaar, kwalitatief hoogwaardig, circulair en desnoods verplaatsbaar. We laten de woningen in de fabriek maken en zetten ze op de bouwplaats als een bouwpakket in elkaar. Dat levert extreem veel tijdwinst op.”
 
In het plan dat de corporaties deze week presenteren aan de lijsttrekkers van de politieke partijen hebben ze vier locaties op het oog waar snel gebouwd kan worden: aan de Trekweg (600 woningen tussen het groen), aan de Pampushavenweg (500-1000 woningen), op De Binderij langs het spoor (150 woningen) en aan de Charlie Chaplinweg (500-1000 woningen). Deutekom: “De locaties hebben we zo gekozen dat we rekening houden met de bestaande ruimte, omgeving, voorzieningen en bewoners. De grond is eigendom van de gemeente. Dat maakt procedures veel eenvoudiger.”
 
Volgens de woningcorporaties zet de gemeente vooral in op de bouw van permanente woningen in Almere. “Dat heeft vooral een praktische oorzaak. De gemeente zet haar schaarse capaciteit daar vooral op in. Dat is begrijpelijk, maar leidt niet tot een snellere oplossing van de wooncrisis. Het bouwen van een ‘gewoon’ huis duurt van het eerste idee tot overhandiging van de sleutel minimaal zeven jaar. Met zoveel woningzoekenden hebben we die tijd niet. We kunnen meer met elkaar doen. Laat ons helpen dit samen op te lossen.”
 

Onze Ambassadeurs