Provincie: doe zuinig met drinkwater!

Geschreven door Redactie

De provincie Flevoland sluit zich aan bij de campagne van drinkwaterbedrijf Vitens om Nederlanders bewust te maken van het eigen waterverbruik. Uit onderzoek van Vitens blijkt dat Flevolanders denken dat ze dagelijks 62,6 liter drinkwater verbruiken, terwijl het in werkelijkheid het dubbele is.


De provincie is sinds eind vorig jaar bezig met een zogenoemd drinkwaterplan. Als er namelijk geen maatregelen worden genomen, kan de zoetwatervoorraad in Flevoland rond de eeuwwisseling uitgeput raken, meldt het provinciebestuur. "We kijken naar beschikbare bronnen en innovaties maar ook naar waterbesparingsmaatregelen", aldus gedeputeerde Jan de Reus. De bedoeling is dat het plan er eind 2019 ligt. 


De vraag naar drinkwater neemt toe. Daarnaast wordt Nederland steeds drukker waardoor het steeds moeilijker wordt om voldoende drinkwater te kunnen blijven winnen. Vitens zet daarom in op waterbesparing en is de campagne 'Zuinig op ons water' gestart. Daarin worden ook tips gedeeld op water te besparen.

Onze Ambassadeurs