Oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) - Frank Giltay - krijgt juridische bijstand

De voormalig voorzitter van de COR Politie, de Almeerse Frank Giltay, verscheen op maandag 13 mei 2019 bij een regiezitting in Zwolle omtrent de zaak waarin hij wordt verdacht van fraude en valsheid in geschrifte.

In december 2017 werd Giltay ontslagen, de reden voor het ontslag was ernstig plichtsverzuim. De tenlastelegging, welke als basis voor de zaak wordt gebruikt, bestaat uit 11 bladzijden waarin uiteen wordt gezet welke uitgaven Giltay volgens het Openbaar Ministerie ten onrechte heeft gedeclareerd. In de beginperiode van het traject werd Giltay bijgestaan door David Duijvelshoff uit Amsterdam. Vanwege de complexiteit van de zaak, en de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn, was het voor Giltay sinds enkele maanden niet meer mogelijk om zich door Duijvelshoff bij te laten staan. Het OM wilde van Giltay duidelijkheid over het verdere verloop in de zaak, "We willen weten hoe de verdachte zijn verdediging denkt te gaan voeren", zegt een woordvoerder van het landelijk parket.

Tijdens de regiezitting is de rechter tot het oordeel gekomen dat er in de dagvaarding een deel van de inhoud niet correct is. Zo klopt de geboortedatum van Giltay niet, zou Giltay niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (wat wel het geval is) en bevatte de dagvaarding veel met Tipp-Ex doorgehaalde foute zinnen. "Dit is op z'n minst slordig te noemen", aldus één van de aanwezigen tijdens de zitting.

"Dit is op z'n minst slordig te noemen", aldus één van de aanwezigen tijdens de zitting.

Naast de fouten in de dagvaarding heeft de rechter geconcludeerd dat er in het vooronderzoek door de rechter-commissaris een aantal fouten zijn gemaakt. Tevens heeft de rechter besloten dat Giltay recht heeft op juridische bijstand. Dit betekent dat Giltay zich tijdens het vervolg van de zaak kan laten bijstaan door zijn advocaat Duijvelshoff.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Giltay staat gepland op 9 september 2019.