Voortgangsrapportage Veiligheid 2018

Geschreven door Redactie

Het college van B&W heeft op 10 juli 2019 de voortgangsrapportage Veiligheid 2018 vastgesteld. Als gemeente zetten zij capaciteit en middelen in om criminaliteit en overlast in de stad tegen te gaan en het veiligheidsgevoel van de inwoners en ondernemers te verbeteren.

In de voortgangsrapportage Veiligheid 2018 is hierover meer te lezen.


Algemeen veiligheidsbeeld


De stad is in 2018 met een toename van bijna 4.000 inwoners flink gegroeid en toch zijn er minder delicten geregistreerd dan in 2017. De woninginbraken zijn ten opzichte van 2017 met 5% gedaald en het huiselijk geweld laat een daling van 19% zien. Een positieve neerwaartse lijn is ook vast te stellen bij bedrijfsinbraken, zakkenrollerij, winkeldiefstal en fietsendiefstal. Helaas kan dat niet worden gesteld voor straatroven, overvallen en zedenmisdrijven. De landelijke trend van de stijgende overlast door personen met verward gedrag is ook in Almere waarneembaar. In 2018 is er 4% meer overlast geregistreerd. De dalende trend op jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast van de afgelopen jaren zet zich voort. Hetzelfde geldt voor vernielingen en de meldingen van drugs- en drankoverlast.


Het volledige voortgangsrapportage Veiligheid 2018 vindt u hierOnze Ambassadeurs