Gaat de politiek strijden voor terugkeer spoedeisende hulp?

Geschreven door Redactie

Moet er koste wat het kost worden vastgehouden aan de terugkeer van een volwaardig ziekenhuis in Lelystad met spoedeisende zorg en acute verloskunde? Of moet deze zorg op een andere manier worden georganiseerd?

Over deze vragen praat de politiek in Flevoland de komende tijd, te beginnen vanavond in het provinciehuis in Lelystad. Provinciale Staten en de gemeenteraden van de zes gemeenten krijgen een presentatie over het advies van zorgverkenner Bas Leerink. Die heeft in opdracht van minister Bruins (Medische Zorg) onderzocht hoe de zorg in Flevoland na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen op de korte en lange termijn moet worden georganiseerd.

Wat adviseerde de zorgverkenner in juli ook al weer?

Volgens Leerink is het op de korte en lange termijn niet haalbaar om in Lelystad 24-uurs spoedeisende hulp (SEH) en acute verloskunde te laten terugkeren. Dat is te duur en door personeelstekorten in de zorg praktisch gezien niet langer realistisch.

Door de ambulancezorg anders te organiseren, is te garanderen dat patiënten met acute zorg bij ziekenhuizen rondom Lelystad terecht kunnen. Leerink pleit voor stapsgewijs verbeteren van het bestaande zorgaanbod, waarbij huisartsen extra ondersteuning krijgen. Bij de geboortezorg is meer samenwerking nodig tussen alle betrokken hulpverleners en artsen. Ook zou er in Lelystad een bevalkamer moeten komen voor wie thuis niet kan bevallen.

Leerink wil verder extra aandacht voor chronisch zieken en kwetsbare groepen, waarbij nieuwe technologieën en nieuwe vormen van samenwerking tussen zorgverleners hen ondersteunen.

Een Zorgtafel Flevoland moet er tot volgend jaar zomer op toezien dat de 'Agenda voor de zorg in Flevoland' ook echt wordt uitgevoerd.

Hoe denken de politiek en belangenorganisaties over het advies?

De provincie en de gemeenten zeiden in juli blij te zijn met Leerink's analyse van de sterke en zwakke punten van de zorg. Maar Lelystad, Urk, Dronten, Noordoostpolder en de provincie zijn 'erg teleurgesteld' dat Leerink adviseert om de spoedeisende hulp en acute verloskunde niet te laten terugkeren. Deze zorg hoort in de provinciehoofdstad thuis, benadrukt de gemeente Lelystad, die vindt dat minister Bruins en de landelijke politiek de streekziekenhuizen te hulp moeten schieten. De gemeente wordt hierin gesteund door de gemeenteraad en belangenorganisaties van patiënten en zorggebruikers en zelfs de vakbond.

Ook Urk hamert op het beschikbaar hebben van acute verloskunde in Lelystad, omdat zonder zo'n afdeling, hulp te ver van het dorp af is.

De provincie wil dat minimaal 80 procent van de inwoners terecht kan bij voorzieningen in de buurt. Inwoners zijn niet gebaat bij een theoretische discussie over reistijd, er zijn structurele oplossingen nodig. De politiek en belanghebbenden verlangen dat het niet bij adviezen blijft, maar dat er op wordt toegezien dat ze worden uitgewerkt en het benodigde geld beschikbaar komt.

Dat klinkt als botsende meningen van Leerink en de regio...

Leerink heeft inderdaad iets opgeschreven dat velen in Lelystad en omgeving liever niet willen horen. De zorgverkenner baseert zich op uitvoerige gesprekken met alle betrokkenen, die aangeven dat volledige spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad niet haalbaar zijn. St Jansdal heeft dit als nieuwe eigenaar van het ziekenhuis meermaals gezegd, net als zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Daar staat de mening van de lokale en regionale politiek en die van inwoners van met name Lelystad, Dronten en Urk en belangenorganisaties tegen over.

Na de presentatie van Bas Leerink moet blijken of Provinciale Staten en de gemeenteraden zich neerleggen bij het advies of de strijd aan gaan voor de terugkeer van de SEH en acute verloskunde. Als eerste spreekt woensdagmiddag de statencommissie van de provincie over het advies.

Protestactie voor het provinciehuis

De toelichting van Bas Leerink in het provinciehuis begint dinsdagavond om 19.30 uur. Voorafgaand is er een protestactie voor behoud van de spoedeisende hulp en acute verloskunde van de SP, huisartsen en verloskundigen en de stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad.