Aantal straatroven neemt toe

Geschreven door Redactie

Het aantal straatroven in Almere is het afgelopen jaar toegenomen. Dat blijkt uit de eerste rapportage naar aanleiding van het Actieplan Veiligheid 2019-2022.

Het was de bedoeling om de zogenoemde High Impact Crimes (woninginbraken, straatroven en overvallen) in elk geval niet te laten toenemen. Dat is wat betreft straatroven en overvallen niet gelukt. In de eerste zes maanden van dit jaar waren er negen straatroven meer dan in dezelfde periode in 2017. Het aantal steeg van 32 naar 41. 

Daarnaast valt op dat er sprake is van een stijging van het aantal jeugdige Almeerse verdachten. In de eerste helft van 2019 werden er 1043 geregistreerd in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. Politie en professionals geven aan dat jongeren steeds vroeger aan hun criminele carrière lijken te beginnen. Er is een verharding van de jongerencultuur. Waarbij het opvalt dat jongeren vaker steekwapens zoals messen op zak hebben. 

In de winter meer straatroven 

De VVD in Almere stelde onlangs vragen aan het college van burgemeester en wethouders over straatroven, omdat er ook recentelijk weer een aantal straatroven was in Almere. De partij heeft het idee dat het er steeds meer worden. Volgens het college klopt dat beeld wel, maar is dat elk jaar het geval tijdens de zogenoemde donkere dagen periode in de winter. Of het er meer zijn dan afgelopen jaren is nog niet duidelijk. Deze winterperiode zal er meer stadstoezicht zijn. Concreet betekent dit dat er 5 dagen in de week, 1 à 2 koppels extra toezicht houden op hotspots.

Zorgen om capaciteit politie 

De VVD wilde ook weten of er wel voldoende mankracht is om straatroven en overvallen aan te pakken. Daarvan zegt het college zich wel zorgen te maken over de politiecapaciteit. Agenten van het HighImpactCrime-team moeten ook meedraaien in andere reguliere diensten. Dat betekent dat zij minder tijd kunnen besteden aan het opsporen van woninginbraken en overvallen. De lokale driehoek moet volgens het college nog scherper kiezen welke opsporingstaken de hoogste aandacht krijgen.

De rapportage naar aanleiding van het Actieplan Veiligheid 2019-2022 moet nog besproken worden door de raad.