Paspoort en ID-kaart thuisbezorgen: college ziet het niet zitten

Geschreven door Redactie

Je paspoort of identiteitskaart niet meer ophalen op het stadhuis, maar tegen betaling thuisbezorgd krijgen. Het lijkt de coalitiepartijen in Almere wel een goede idee. Daarom is aan het college gevraagd te onderzoeken of dit mogelijk is.

De conclusie is: het kan, maar de voordelen zouden niet opwegen tegen de kosten. Daarom wordt voorgesteld het thuisbezorgen niet in te voeren. Het College is daar geen voorstander van. In het onderzoek naar de financiële gevolgen zijn drie scenario's bekeken. Scenario 1 zou betekenen dat je voor €15,70 bovenop de normale prijs je paspoort thuisgestuurd krijgt. De gemeente verwacht dat met dit bedrag slechts één procent van de aanvragers gebruik gaat maken van de optie. De extra kosten die het Almere oplevert zijn laag, namelijk een kleine 11.000 euro.

Als het tarief voor thuisbezorging op €4,95 wordt gezet, dan zal vijf procent van de aanvragers er gebruik van maken. Deze schatting is gemaakt door te kijken naar andere steden waar thuisbezorging al mogelijk is. Dit tweede scenario kost de gemeente iets meer dan 15.000 euro per jaar.

In het derde scenario worden alle rijbewijzen en identiteitsbewijzen thuisbezorgd. Iets dat volgens het college gemak oplevert voor de inwoners. Alleen voor de aanvraag is het dan nog noodzakelijk om naar het stadhuis te komen. Voordeel bij thuisbezorging van alle paspoorten is dat er minder baliemedewerkers nodig zijn.

Van een echte kostenbesparing is volgens de gemeente echter pas sprake als reisdocumenten rechtstreeks vanuit de leverancier bij de mensen thuis kunnen worden bezorgd. Bovendien wordt opgemerkt dat bezorging aan huis in sommige gevallen niet mogelijk is, waardoor het noodzakelijk blijft een afhaalbalie te hebben. De kosten die aan volledige thuisbezorging kleven worden geschat op 175.000 euro. Voor inwoners die om medische redenen niet in staat zijn om zelf bij het stadhuis langs te komen biedt de gemeente overigens de mogelijkheid om zowel de aanvraag als het uitreiken aan huis te regelen. Daarvoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.