Aantal weidevogels afgenomen in de provincie

Geschreven door Beau de Lange wendels

Landschapsbeheer Flevoland maakt zich zorgen over het aantal weidevogels in de provincie. Dit broedseizoen zijn er 546 geteld bij ongeveer 300 boeren.

Dat zijn er er opnieuw minder dan voorgaande seizoenen. Bovendien is de helft van de getelde eieren van de nesten niet uitgekomen.

"Een van de belangrijkste factoren is dat wij te weinig kuikens volwassen krijgen", zegt Jan Nagel van Landschapsbeheer Flevoland. De reden dat de kuikens niet uitgroeien tot volwassen weidevogels heeft met voedsel te maken. "In onze provincie is te weinig goed voedsel te vinden om groot te worden", aldus Nagel.

Vooral met de kievit gaat het slecht. De populatie is gehalveerd. De belangrijkste reden voor de afname is volgens Landschapsbeheer Flevoland de droogte. Hierdoor is er minder voedsel voor de kievit, scholekster en de grutto. Ook vallen de vogels vaker ten prooi aan andere vogels, doordat ze niet in groepjes kunnen broeden.

Er melden zich weinig nieuwe vrijwilligers aan om de vogels te tellen. Het is volgens Landschapsbeheer Flevoland onbevredigend als er geen vogels gezien worden.

Onze krant nog niet ontvangen?