Complete mailboxen gewist bij gemeente Almere

Geschreven door Redactie

Bij de gemeente Almere zijn complete mailboxen gewist van wethouders en managers, waardoor belangrijke informatie niet meer te achterhalen is.

Het gaat om bijvoorbeeld toezeggingen en afspraken van wethouders. Dat werd bekend doordat Omroep Flevoland een Wet openbaarheid van bestuur verzoek (WOB-verzoek) indiende. Het vernietigen van mailboxen maakt het onmogelijk de gemeente achteraf te controleren.

Ambtenaren moeten in principe bij elke mail die ze ontvangen, kijken of ze deze voor korte of langere tijd moeten bewaren. Belangrijke berichten over bestuurlijke aangelegenheden of bijvoorbeeld contracten moeten 10 jaar bewaard blijven. Reden hiervoor is dat je als burger of bijvoorbeeld journalist achteraf moet kunnen kijken hoe bepaald beleid tot stand gekomen is.

Waarom de mails zijn gewist is onduidelijk. Het wissen van de mail van een vertrekkende medewerker mag bijvoorbeeld niet. Ook een reden als ‘dat de schijven vol raken’ is geen argument. Een back-up van de mail was er ook niet meer.

Dat het hommeles is bij de gemeente wat de archivering betreft, is al een jaar bekend. De provincie heeft toen als toezichthouder Almere op het matje geroepen. Er is een verbeterplan gemaakt dat 1,3 miljoen euro kost. De provincie houdt de vinger aan de pols. De gemeente Almere wil geen antwoord geven op vragen van Omroep Flevoland of er nog meer mailboxen zijn vernietigd en hoe het met het verbeterplan gaat.Onze Ambassadeurs