Rijkswaterstaat doet veel aan beheersing van verkeerslawaai

Geschreven door Redactie

Rijkswaterstaat doet tegenwoordig meer aan beheersing van het verkeerslawaai. Daartoe is ze op grond van de Wet milieubeheer ook verplicht.

Bij het wijzigen, aanleg en onderhoud van rijkswegen houdt Rijkswaterstaat altijd in de gaten of het geluid onder het vastgestelde plafond blijft. Zo wordt voorkomen dat de geluidbelasting op woningen ongewenst toeneemt en omwonenden teveel geluidoverlast ervaren.

Jaarlijks voert Rijkswaterstaat berekeningen uit. Er wordt rekening gehouden met factoren die een rol spelen bij het geluid van de rijksweg, zoals de hoeveelheid verkeer of wijziging van de maximumsnelheid.

Wanneer uit de berekeningen blijkt dat het geluid waar dan ook het vastgestelde geluidproductie overschrijdt of dreigt te overschrijden, wordt een afweging gemaakt over te treffen maatregelen.

De resultaten van de berekening worden uitgewerkt in het ‘nalevingsverslag Geluidproductieplafonds’. Sinds 2014 biedt Rijkswaterstaat dit verslag ieder jaar op 1 oktober aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan. Dit verslag is tegenwoordig openbaar.