Tips om voornemens vol te houden

Geschreven door Redactie

Goede voornemens. Bijna iedereen heeft ze wel voor in een nieuw jaar.

Op welke manier zorg je ervoor dat je je goede voornemens blijft behouden en dat je deze haalt? Er zijn wat tips om goede voornemens daadwerkelijk uit te laten komen.

  1. Start altijd met gedrag waarvan je weet: dit kan ik! Eén van de grote valkuilen bij het opstellen van voornemens is dat mensen te rigoureuze doelen stellen. Ze willen bijvoorbeeld in één keer stoppen met roken of geen alcohol meer drinken. Dit kun je ook prima in kleine stappen afbouwen.
  2. Werk je voornemen zo concreet mogelijk uit. Misschien is dit wel een open deur maar onderzoek laat zien dat je de kans op het volhouden van je goede voornemens met 10 keer kunt vergroten door deze zo concreet mogelijk te formuleren. Des te vager een voornemen, des te kleiner de kans op succes! Wat wil je bereiken? Schrijf dat op en zo heb je een stok achter de deur. Een beetje afvallen is dus niet goed genoeg als voornemen!
  3. Misschien verbaast het je, misschien ook niet, maar veel mensen die iets willen veranderen, vallen meteen in het begin al terug. Oude gewoontes achterlaten en nieuwe dingen doen, het leidt vooral in het begin vaak tot gevoelens van onzekerheid. Om zo’n zogeheten begindip te voorkomen is het aan te bevelen de start van jouw goede voornemens zo leuk mogelijk te maken voor jezelf. Maak het klein zodat je het haalbaar maakt, dan begin je in ieder geval goed en zoals je hebt kunnen lezen werkt dat motiverend.




Onze Ambassadeurs