Bemiddeling windpark Hanze en omwonenden afgerond

Geschreven door Redactie

Met hulp en onder begeleiding van de provincie is er een overeenkomst bereikt over de vergoeding van de omwonenden van het windpark Hanze.

Vanaf 2019 zijn het windpark en een aantal omwonenden, vertegenwoordigd door de Vereniging Omwonenden Windpark Hanze, met elkaar in gesprek over een passende vergoeding. In opdracht van de Provinciale Staten heeft de provincie hierin bemiddeld. De partijen hebben de afgelopen  maanden samen de verdere details uitgewerkt en zullen binnenkort het resultaat presenteren aan de omwonenden.
 
Gedeputeerde Jop Fackeldey is blij dat de partijen het met elkaar eens zijn geworden. “Financieel mee profiteren van de windparken voor de omwonenden van de betreffende parken is een belangrijk onderdeel van het Regioplan Wind. Het is belangrijk dat de lasten, maar vooral de lusten eerlijk verdeeld worden in het gebied zelf. Dit proces heeft laten zien dat het wel moeite kost, maar dat het uiteindelijk tot een werkbaar resultaat leidt. Daarmee loopt Flevoland weer voorop in de manier waarop we in Nederland met windenergie omgaan.”
 
Het windpark maakt onderdeel uit van het overkoepelende Windplan Groen, waarin 11 parken in Oostelijk Flevoland ontwikkeld worden. Initiatiefnemer van het windpark is de Vereniging Windpark Hanze. Dit zijn 26 agrariërs die, vanuit het provinciale Regioplan Wind, tussen de Hanzelijn en Ketelhaven de mogelijkheid krijgen om een windpark te ontwikkelen langs de Hoge Vaart en de Hondtocht.

Onze Ambassadeurs