Grote bewonersenquête gemeente Almere

Geschreven door Redactie

De gemeente Almere voert weer het grote, tweejaarlijkse bewonersonderzoek ‘Almere in de peiling’ uit. Deze week worden bijna 20.000 willekeurige Almeerders vanaf 18 jaar uitgenodigd om online of schriftelijk een vragenlijst in te vullen.

De gemeente wil graag weten hoe de bewoners denken over verschillende onderwerpen. Zo zijn er vragen over de tevredenheid met het groen en onderhoud van de buurt, de gemeentelijke dienstverlening, geluidshinder en wordt gepeild hoeveel Almeerders zich inzetten als vrijwilliger en/of mantelzorger. Met de resultaten van dit onderzoek bekijkt de gemeente welke veranderingen in het beleid of de uitvoering nodig zijn in de ogen van de bewoners.

Willekeurige steekproef

Voor de enquête is een willekeurige steekproef uit de bevolking getrokken. De medewerking van de Almeerders is van groot belang om een goed beeld te krijgen hoe de inwoners hun stad beleven. De enquête wordt in opdracht van de gemeente verwerkt door onderzoeksbureau I&O Research. De uitkomsten van het onderzoek worden in het begin van 2023 bekend gemaakt.

Gemeentelijke onderzoeken

De gemeente Almere voert jaarlijks diverse onderzoeken uit. Heb je de enquête niet ontvangen, maar wil je in de toekomst wel je mening geven? Dan kunt je je opgeven voor het Onderzoekspanel door een mail te sturen naar onderzoekspanel@almere.nl onder vermelding van: panel.

Onze Ambassadeurs

Ons Almeerders bekeken ook: