Tentoonstelling Oostvaardersplassen 120.000 jaar geleden

Geschreven door Redactie
Afbeelding: Remie Bakker

Nijlpaarden, bosolifanten, neanderthalerwerktuigen en echte parels! In het Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders in Almere zijn tot en met 29 oktober spectaculaire vondsten uit de ondergrond van de Oostvaarderplassen te zien.

Ruim 100.000 jaar geleden was hier een subtropisch klimaat. Nijlpaarden zwommen in waterrijke gebieden. Ook de bosolifant, een ware kolos van meer dan vier meter hoog, liep hier rond tussen leeuwen en hyena’s. Botten van deze exotische dieren zijn gevonden in het zand dat uit de diepe ondergrond van de Oostvaardersplassen opgebaggerd is.

In het IJsselmeer zijn bij baggerwerkzaamheden voor de aanleg van de Marker Wadden en IJburg bij Amsterdam skeletresten van onder andere mammoeten, wolharige neushoorns en reuzenherten naar boven gekomen. Dit waren dieren die zich aangepast hadden aan de koude omstandigheden van de laatste ijstijd.

Naast botten zijn er bij diepteboringen veel zeeschelpen uit de vroegere Eemzee aangetroffen én ook echte parels. Deze unieke vondsten zijn te bewonderen in deze tentoonstelling. 

Behalve resten van dieren zijn er ook veel werktuigen van Neanderthalers gevonden. Zij wisten zich staande te houden tussen de bosolifanten en nijlpaarden én zich aan te passen aan het klimaat. Enkele zeldzame topstukken zijn te bewonderen, zoals vuursteen werktuigen, bewerkte geweistukken en bot.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen Stad & Natuur, Staatsbosbeheer, AWN Flevoland en Erfgoedhuis Almere. Tijdens de opening op 18 juni, wanneer ook de Nationale Archeologiedagen zijn, is er een speciaal programma met lezingen van Frans Roescher (AWN Flevoland), Jeroen Schokker (TNO), Frank Wesselingh (Naturalis) en Dick Mol (Natuurhistorisch museum Rotterdam). Ook zijn er leuke activiteiten voor kinderen.

Kijk voor het hele programma op archeologiedagen.nl. Meer informatie over deze tentoonstelling is te vinden op www.ovpalmere.nl.  


Onze Ambassadeurs