Gemeenteraad wil notulen Floriade inzien

Geschreven door Redactie

Donderdagavond heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de Floriade. Een groot deel van de raadsleden gaf aan dat zij de notulen van Floriade B.V. in willen zien. Volgens de raadsleden geven de notulen waarschijnlijk meer duidelijkheid rondom het vertrek van leden van de raad van commissarissen.

Besloten

Het college was in eerste instantie niet van plan om de notulen openbaar te maken. Burgemeester Franc Weerwind gaf aan dat het om een vergadering van een besloten vennootschap gaat. De stukken hoeven dan niet verplicht openbaar gemaakt te worden. Op aandringen van de raadsleden gaat de burgemeester alsnog proberen om notulen van Floriade B.V. aan de raad beschikbaar te stellen.

De gemeenteraad wil voortaan vaker de notulen inzien. De raad geeft aan op die manier beter een juiste beslissing te kunnen nemen.