Bruggen Floriade gemaakt van Almeerse reststromen

De circulaire bruggen ‘Rondje Weerwater' en de ‘Beverbrug’, onderdeel van Bruggencampus Flevoland - Floriade, worden voor een groot deel gemaakt van cementloos beton. 

Uniek is de verwerking van Almeerse reststromen, vanuit de recycle perrons, stadsreiniging en het openbare gebied, in het beton. Voordelen zijn CO2- reductie, circulaire economie en gebruik van ‘eigen’ materialen en grondstoffen, waardoor eventuele vertraging door import niet plaatsvindt.

Het KIWA-certificaat Besluit bodemkwaliteit is donderdag 20 augustus overhandigd. Wat betekent dat het cementloze beton ook toegepast mag worden in de bodem.

Vanaf nu kan cementloos beton ook toegepast gaan worden in constructieve onderdelen van de Floriadebruggen. Een mijlpaal en een goede basis maar nog maar het begin. Voor bredere toepassing van cementloos beton zijn meer experimenten, onderzoeken en certificeringen nodig. 

Alle bedrijven zijn gevestigd in Almere. Wat betekent dat de bruggen worden gemaakt van Almeers puin, door een Almeerse aannemer en Almeerse architect op Almeerse grond.