Het Bovengronds Erfgoed van Almere geëxposeerd

Geschreven door Redactie

Wethouder Van Garderen opent de presentatie in Erfgoedhuis Almere.

 

Op donderdag 29 november om 17:00 uur opent wethouder Hilde van Garderen de expositie van het bovengronds erfgoed in Erfgoedhuis Almere (Baltimoreplein 112, Almere Buiten). Architectuurhistoricus Jouke van der Werf, lid Commissie Welstand & Monumenten Almere en verbonden aan Stichting Polderblik, zal als één van de samenstellers van de expositie een presentatie geven over het ontstaan van de gebouwde stad.

Erfgoedhuis Almere, voorheen Archeologiehuis Almere, exposeert sinds april 2016 diverse archeologische vondsten. Het is de plek om alles te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis van Almere. Vanaf 2017 is de focus verbreed en heeft ook het bovengrondse erfgoed, wat bestaat uit onder andere architectuur, stedenbouw en landschap, een plekje gekregen in Erfgoedhuis Almere. Het zijn onderwerpen die nu tastbaar worden in een permanente presentatie.     

In de nieuwe presentatie ligt de focus op het begin van de New Town: Almere Haven. De aanleg van de eerste kern startte in 1975. Aanleiding voor de aanleg van de meerkernige stad waren de stadsvernieuwing en de bevolkingsgroei in Amsterdam en ’t Gooi op te vangen. De ontwerpers, sociologen, planologen, bouwtechnici en verkeerskundigen die plannen maken voor de nieuwe stad hadden een belangrijk doel voor ogen: Almere moest een stad worden voor iedereen.

Zie www.almere.nl/erfgoedhuis voor meer informatie en het openingsprogramma.

Onze Ambassadeurs