Meer natuur in Markermeer door sterkere golfbreker

Geschreven door Redactie

De Houtribdijk krijgt in rap tempo een ander aanzien. Langs het stuk tussen Trintelhaven (halverwege de dijk) en de Noord-Hollandse kust is een 90 meter brede zandoever aangelegd. De strook is onderdeel van de versterking van de dijk.

 

De 26 kilometer lange dijk is in de jaren zeventig aangelegd als waterkering voor de Markerwaard, de polder die er nooit is gekomen. Maar helemaal voor niets is de aanleg niet geweest, want de dijk is ook een golfbreker. De Houtribdijk beschermt de kust van Noord-Holland en vooral Friesland tegen overstromingen. Want ook al zijn het Marker- en IJsselmeer 'binnenzeeën’' het kan er behoorlijk spoken.

Markermeer was stenen badkuip


De zandoever is ook een aanwinst voor de natuur. Het Markermeer was door de bekleding van de omringende dijken in feite een stenen badkuip. De zandstroken, waarop de natuur zijn gang kan gaan, moeten leven in het water brengen. "Daardoor krijg je een ander leefgebied", zegt Corné Appelo van aannemer Boskalis.

De 10 miljoen kubieke meter zand die nodig is, wordt opgebaggerd uit het Markermeer. Het diepteverschil dat zo ontstaat, bevordert ook de variatie in het waterleven. Bovendien wordt een eiland opgespoten, een natuurgebied van ruim 500 voetbalvelden met zandplaten, slikvelden en rietoevers. Daarmee is dit Trintelzand een geschikt leefgebied voor mosselen, slakken, waterinsekten, vogels en een kraamkamer voor vissen. Het eiland staat los van de Marker Wadden.

Traditionele versterking met keien


Tussen Lelystad en Trintelhaven is een zandoever niet mogelijk omdat het water te diep is. Daarom wordt dit stuk op de traditionele manier versterkt met keien. De werkzaamheden, die een jaar geleden zijn begonnen, liggen op schema. In de zomer van 2020 moet alles klaar zijn.

Onze Ambassadeurs