Extra geld Fonds Bijzondere Noden bijna op

Geschreven door Redactie

Ondanks een extra subsidie van 31.000 euro van de gemeente, heeft het Fonds voor Bijzondere Noden Almere bijna geen geld meer. Dat komt omdat steeds meer ouders die niet veel te besteden hebben om een financiële bijdrage vragen. 

Het meeste geld gaat naar de aanschaf van een laptop voor hun kinderen. Die wordt door scholen verplicht gesteld om het onderwijs te volgen.

Het Fonds voor Bijzondere Noden Almere biedt hulp aan ouders van schoolgaande kinderen door middel van een eenmalige bijdrage voor belangrijke zaken. Tot eind november deden ruim 400 inwoners een beroep op het fonds. De stichting trok aan de bel omdat de reguliere subsidie van 75.000 euro op was. De gemeente besloot daarom extra geld te geven, maar ook dat is er nu bijna doorheen. Ruim de helft van de subsidie gaat volgens de stichting naar laptops, een kwart naar fietsen. 

Volgens het Fonds Bijzondere Noden Almere kunnen in december nog zeven scholieren uit minimagezinnen een computer vergoed krijgen. Dat is het aantal aanvragen dat de stichting gemiddeld per week binnenkrijgt. 

Het bestuur wil samen met de gemeenteraad nadenken over de toekomst van het fonds. Nu mag het geld alleen naar kinderen die naar school gaan. Dat staat namelijk in de voorwaarden. Het Fonds zou graag alle Almeerders willen helpen die in financiële nood verkeren. Verzoeken om een bijdrage voor de aanschaf van een scootmobiel bijvoorbeeld worden nu afgewezen.