Verdeelde meningen over uitspraak Oostvaardersplassen

Geschreven door Redactie

Onder de actiegroepen wordt verdeeld gereageerd op de uitspraak van de rechtbank over het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. De rechter heeft bepaald dat Staatsbosbeheer de komende tijd ruim 1800 herten mag afschieten in het natuurgebied. Staatsbosbeheer heeft hiervoor opdracht gekregen van de provincie Flevoland. 

Stichting Cynthia en Annemieke wil een oplossing voor op de lange termijn zoeken en daar is afschot een onderdeel van. ''Ze vrezen wel dat het afschieten niet op een professionele manier gebeurt en dat het aantal herten dat wordt afgeschoten niet noodzakelijk is'', aldus de advocaat van de stichting.

Ook Bas Metzemaekers, die al langere tijd actie voert tegen het huidige beleid, heeft berusting gevonden in de uitspraak. ''Aan de ene kant betreur ik dat dit moet gebeuren, maar ik zie de noodzaak'', laat hij weten. ''Ik had liever gezien dat er voor een andere oplossing was gekozen, maar we moeten allemaal water bij de wijn doen. Ik zie liever dat ze worden afgeschoten, dan dat ze weer een winter verhongeren.'' Metzemaekers hoopt bovenal dat het gebied nu zo wordt beheerd dat afschot in de toekomst niet meer nodig is.

Yvonne Bierman van Stichting Welzijn Grote Grazers had de uitspraak van de rechter aan zien komen, maar is het zeker niet met de uitspraak eens. ''Ze denken dat alles met deze uitspraak opgelost is. Maar de problemen zijn met het afschieten niet opgelost. Er is geen voedsel, nu niet en straks ook niet. Er moet gewoon worden bijgevoerd'', stelt Bierman. ''De runderen moeten als eerste gevoerd worden, want die halen de winter niet. Dat zie je niet van een afstand, maar ze zijn broodmager en we zijn pas aan het begin van de winter.''

Ook Bert Fernhout van Comité Klub Animal Life Flevoland (KALF) is niet blij met de uitspraak. ''We zijn bezig geweest om een humane oplossing te zoeken voor de dieren, maar dat is dit niet''. Ook is KALF van mening dat er goed gekeken moet worden naar het nieuwe beleid in het gebied. ''Als dat betekent dat de dieren afgeschoten moeten worden, hoop ik dat ze de drachtige hindes niet neerschieten zodat de geitjes geboren kunnen worden.''

Vanwege gezondheidsoverwegingen hebben wij besloten deze maand niet huis-aan-huis te bezorgen. Klik hier voor meer informatie.