'Subsidie zwemvereniging stopzetten onacceptabel'

Geschreven door Redactie

Het stopzetten van de subsidie voor zwemvereniging Flevostar in Almere is onacceptabel. Dat zeggen oppositiepartijen Partij Voor de Dieren, PVV en CDA in de Almeerse gemeenteraad. De zwemvereniging voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking luidde deze week de noodklok.


Tot 2014 kreeg de vereniging nog een subsidie van 25.000 euro per jaar. In de jaren daarna is dat bedrag afgebouwd tot nul euro in 2019. Flevostar vreest voor eigen voortbestaan als de subsidie definitief stop wordt gezet.  


Leonie Vesterin van Partij voor de Dieren:"Bezuinigen op de meest kwetsbaren in onze samenleving is onacceptabel." Ook de PVV is niet te spreken over het stopzetten van de subsidie voor Flevostar. Chris Jansen van de PVV: "Ik vind het onbegrijpelijk en onacceptabel dat zwemvereniging Flevostar de nek wordt omgedraaid door het stopzetten van subsidie." 


Het CDA wil schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil van het college horen waarom het deze vereniging helemaal geen subsidie meer wil geven. Bastiaan Malotaux van het CDA: "Ik zou het zonde vinden als zwemvereniging Flevostar zou verdwijnen. Zij vervullen een hele waardevolle rol in de samenleving door mensen met een beperking de kans te geven om te zwemmen."  


Wat is de oplossing?  

Partij voor de Dieren en de PVV pleiten voor het voortzetten van de subsidie zodat de gemeenteraad meer tijd krijgt om een structurele oplossing te bedenken. Vestering: "Wij vinden zeker dat die subsidie moet blijven doorgaan. Daartussen kunnen wij als gemeenteraad samen met college van b en w kijken hoe we dit structureel kunnen oplossen, zodat deze mensen een verstandelijke of lichamelijke beperking gewoon iedere week naar het zwembad kunnen blijven gaan."


Volgens Sportservice Flevoland, die zich bezig houdt met de ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid in Flevoland, worden dit soort verenigingen gesubsidieerd door geld dat bedoeld is voor aangepaste sport. De bedoeling is dat de sportverenigingen financieel op eigen benen kunnen staan, maar dat lukt niet altijd. In dat geval is het volgens Sportservice verstandig om het te subsidiëren vanuit bijvoorbeeld Sociaal Domein.  


De gemeente Almere laat in een schriftelijke reactie het volgende weten:  


“De gemeente Almere heeft jaarlijks een bedrag van € 25.000 beschikbaar voor subsidieverlening ten behoeve van aangepast sporten. Daarmee willen we zoveel mogelijk initiatieven mogelijk maken en dat betekent keuzes maken. 

Voor wat betreft de subsidie aan Flevostar hebben we sinds 2015 aangegeven dat de subsidie afgebouwd gaat worden. Reden is dat we ons vooral richten op vitale en financieel gezonde sportverenigingen, die niet geheel van subsidie afhankelijk zijn. 

In lijn met die ingezette weg is de aanvraag voor 2019 niet toegekend. De mogelijkheid van bezwaar staat momenteel nog open. In ieder geval zullen we (dan) bekijken of een oplossing voor dit jaar nog mogelijk is en welke stappen nodig zijn voor financiële gezondheid in de toekomst. 

In algemene zin willen we nog eens kijken naar de criteria en voorwaarden die we bij dit soort subsidieverlening hanteren en daarover ook met de gemeenteraad in gesprek.”