Wordt jachthaven Haddock woonwijk of groene haven?

Geschreven door Redactie

De gemeente Almere heeft drie scenario's bedacht voor de pas aangekochte jachthaven Haddock. Dit terrein ligt midden in het Floriade-gebied. De gemeente dacht altijd dat er een jachthaven zou blijven tijdens de Floriade. Maar de eigenaar besloot eind vorig jaar onverwachts toch te stoppen en de 8000 vierkante meter jachthaven terrein te verkopen aan de gemeente. Nu het gebied op 1 mei in handen komt van de gemeente moet er wat mee gebeuren.


Scenario 1

In het eerste scenario wordt het gebied eerst onderdeel van de Floriade en na het evenement een groene recreatieve haven. Het probleem hiervan is dat het de gemeente geen geld oplevert, terwijl er wel betaald is voor het terrein.


Daarom is er ook een plan B opgesteld: de bouw van flats. In dat geval is het niet meer mogelijk ergens met je boot aan te leggen. In tegenstelling tot het eerste plan past dit niet in het bestemmingsplan. Wel levert het de gemeente geld op. Ook kunnen er dan wat goedkopere woningen worden gebouwd.


Scenario 3

In het derde scenario worden beide plannen gecombineerd: er komt zowel woningbouw als een kleinere jachthaven. Ook dat mag niet van het bestemmingsplan, wat dus aangepast moet worden. Voor de Floriade van 2022 gaat dat niet meer lukken omdat het een heel krappe planning wordt om op tijd klaar te zijn voor de opening. De gemeente kan zich geen vertraging veroorloven, door bijvoorbeeld bezwaren op het bestemmingsplan.


De gemeenteraad gaat binnenkort praten over de drie mogelijkheden. Die raad had al eerder aangekondigd dat er gekeken moet worden naar meer woningen in het gebied. Nu komen er 660 en dat zijn te weinig woningen om de kosten te dekken.