Eigen Huis wil af van verbod op asbestdaken

Geschreven door Redactie

Het verbod op asbestdaken gaat te ver en moet worden teruggedraaid. Dat vindt Vereniging Eigen Huis. In Lelystad en Almere Haven staan honderden woningen en schuren met asbestdaken.

Eigen Huis zegt dat woningbezitters met torenhoge offertes worden geconfronteerd, terwijl er twijfels zijn over nut en noodzaak van de renovatie. Volgens de belangenorganisatie worden in recente studies de risico’s van asbestdaken genuanceerd. Zo bleek onlangs uit een onderzoek van TNO en twee universiteiten dat de gevaren van asbest vaak worden overschat.


Gebouweigenaren moeten voor 2025 hun asbest dak saneren. De Tweede Kamer heeft die wet al aangenomen, de Eerste Kamer wil zich via een hoorzitting met deskundigen eerst beter laten informeren. 


Wat moet er volgens Eigen Huis gebeuren?  

De vereniging van woningbezitters stelt een verkeerslicht-systeem voor. ‘Rode’ daken zouden snel vervangen moeten worden. ‘Oranje’ daken zouden met een coating verduurzaamd kunnen worden. ‘Groene’ daken, die nog niet verweerd zijn, kunnen voorlopig blijven liggen tot ze aan vervanging toe zijn. Gemeenten zouden de toestand van de asbest daken in kaart moeten brengen.


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten niet te willen tornen aan het verbod. Het ministerie zegt samen met provincies te werken aan een fonds dat leningen moet gaan verstrekken aan woningbezitters met een kleine portemonnee.