Eerst overleg, daarna bestemmingsplan Poort Buitendijks

Geschreven door Redactie

Afgelopen donderdag heeft de raad tijdens de politieke markt afgesproken dat er eerst met de bewoners van appartementencomplex Muiderburght en Poort gesproken wordt. Dit zou gaan over het verplaatsen van het evenementenstrand, het bouwen van een botenstalling, de woningbouw en het bestemmingsplan Poort Buitendijks. 


Wanneer dit gedaan is, kan er gesproken worden over het bestemmingsplan. Het lijkt erop dat de bewoners van Poort er nu wél over mee mogen praten, wat eerder niet het geval was.


De bewoners vinden het vreemd dat er naast de woonwijk Floriade géén botenstalling mag komen, maar wel in de woonwijk in Poort. Zij voelden zich niet gehoord door de gemeente en de projectontwikkelaar. Het gaat om de ontwikkelaar Amvest en Marina. Een andere bewoner geeft aan dat alle voorstellen van de bewoners zelf worden weggevaagd. 

De raad was er donderdag avond over uit dat er eerst duidelijk overlegd moet worden door beide partijen. De wethouder heeft aangegeven dat er begin mei met de bewoners gecommuniceerd gaat worden. De bewoners zelf gaven aan hier nog niets over gehoord te hebben. 

Onze Ambassadeurs