Vis à Vis moet huidige locatie verlaten

Geschreven door Redactie

Vis à vis heeft na 10 jaar onzekerheid te horen gekregen dat zij hun huidige locatie moeten verlaten. Zij zijn nu gevestigd op Muiderzandplaats 1. Dit hebben zij te horen gekregen van het college van B&W. 


Twee jaar na een feestelijke opening moeten zij weg. Daarom is er nu een petitie gestart die je kan ondertekenen vóór 9 mei. 


Vis á vis heeft zelfstandig voor bijna 800 duizend euro aan eigen middelen en voorzieningen getroffen. In 2013 werd de plek waar zij nu zitten permanent toegewezen, waarna zij in 2017 een feestelijke opening vierden. 

De petitie staat nu op 754 handtekeningen. Tekenen kan via deze weg: (Klik!)