Duizenden achtste groepers krijgen verkeerd schooladvies

Geschreven door Redactie

Helaas heeft één op de tien leerlingen uit groep acht door een grote fout een verkeerd schooladvies gekregen.

De meeste leerlingen hebben een te hoog schooladvies gekregen. Naar schatting gaat het om een groep van ongeveer 20.000 leerlingen. Dit heeft minister Slob van Onderwijs bekendgemaakt. 

Wijziging advies

Alle achtste groepers hoeven de eindtoets niet opnieuw te maken. Wel wordt er een nieuw schooladvies berekend, dit kan betekenen dat sommigen middelbare scholen de leerlingen elders moeten plaatsen.

Alle groep 8 leerlingen die de IEP Eindtoets hebben afgenomen, de ROUTE 8, de DIA- eindtoets of de AMN-toets hebben mogelijk een fout schooladvies gekregen. 

Er blijkt een rekenfout te zijn gemaakt. Alle vragen worden opnieuw tegen elkaar afgewogen om zo tot een passend advies te komen. Pas na deze weging worden de definitieve scores bepaald. Leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, voorheen Cito, hoeven niet te vrezen. 

Het is nog onbekend hoeveel basisschool leerlingen binnen Almere hier last van hebben.