Veilig Thuis Flevoland krijgt 3 ton om wachtlijst weg te werken

Geschreven door Redactie

Om de lange wachtlijsten bij Veilig Thuis Flevoland (VTF) terug te dringen, krijgt de organisatie 300.000 euro van de gemeente Almere. Bij VTF komen meldingen binnen over kinderen en volwassenen die mogelijk in een onveilige situatie zitten.


Sinds het begin van het jaar is de wachtlijst flink opgelopen. De extra bijdrage van 3 ton past binnen de huidige begroting van de gemeente Almere.


De wachtlijst wordt langer door een wijziging in de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Hierdoor komen de meldingen eerder bij VTF terecht, zodat onveilige situaties eerder en langer op de radar zichtbaar zijn. De stijging van het aantal meldingen is groter dan gedacht.


Na een melding bij VTF moet de eerste beoordeling binnen vijf werkdagen gedaan worden. Als daaruit blijkt dat er uitgebreider onderzoek nodig is om de vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te kunnen bevestigen, geldt een termijn van tien weken. De wettelijke termijn voor onderzoek wordt niet gehaald. In december 2018 stond de wachtlijst op 26 mensen, in januari 2019 was dat al 42. Begin mei stond de teller op 149 kinderen en gezinnen.


Wat kan Veilig Thuis met 300.000 euro?

Met de extra bijdrage wordt een zogenoemd wachtlijstteam samengesteld. Dit team moet de acute situatie rondom de wachtlijst onderzoek zo spoedig mogelijk aanpakken. Dat is het advies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Inspectie heeft goede ervaringen in andere regio's met zo'n dergelijk team. Het is nog onduidelijk hoe de rest van 2019 er uit gaat zien voor VTF. Er zijn nu nog geen signalen dat de instroom stabiliseert of afneemt. De verwachting is in het tweede kwartaal van 2019 de prognose voor de rest van het jaar te kunnen maken.


Is Veilig Thuis tevreden met dit bedrag?

Veilig Thuis Flevoland laat weten blij te zijn met de oplossing van de gemeente. "De inzet van een extra wachtlijstteam bij Veilig Thuis Flevoland biedt ons de mogelijkheid de huidige wachtlijst in de komende maanden weg te werken. Daarnaast is Veilig Thuis Flevoland in goed overleg met de gemeenten over een oplossing voor de enorme toename aan meldingen en verzoeken om advies waar we vanaf januari 2019 mee te maken hebben. Dit betreft een meer structurele oplossing."