Verwachting zonnepanelenmarkt: groei houdt aan

Geschreven door Redactie

Hoe ontwikkelt het opwekken van duurzame energie zich? Ronduit goed: in Nederland liggen inmiddels tien keer zoveel zonnepanelen dan in 2012, slechts 7 jaar geleden. De productie hernieuwbare elektriciteit is met 8% gestegen. Afgelopen jaar kwam er in totaal 1400 Megawattpiek aan zonnepanelen bij in Nederland, waarvan 600 Megawattpiek, oftewel circa 2 miljoen nieuwe zonnepanelen op woningen.

Het opwekken van schone zonne-energie steeg met maar liefst 45%! Deze groei was voor meer dan 40 % afkomstig van zonnepanelen op woningen. De meeste duurzame elektriciteit in Nederland is tegenwoordig afkomstig van windenergie: 55% van alle duurzame energie komt van windmolens. Flevoland is de provincie waar met meeste schone energie met de wind wordt opgewekt.


“Wat ons betreft is dit buitengewoon goed nieuws,” vindt Vera Dam van de Natuur en Milieufederatie Flevoland. “Het aandeel opgewekte elektriciteit door bijstoken van biomassa in de totale productie van groene stroom bedraagt tegenwoordig nog maar 27 %. In 2012 was dit nog 58%. De afgelopen jaren is er steeds meer schone energie met zon en wind opgewekt en we verwachten dat dit de komende jaren blijft groeien. Dit zijn overigens wel cijfers over duurzame elektriciteitsproductie, niet over duurzame energie in het algemeen.” 


Kan iedereen zonne-energie opwekken? In principe wel. De meeste daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Goede informatie is daarin belangrijk, maar een eerste stap is de dakpotentie bekijken via, bijvoorbeeld, de zonnekaart of de zonatlas. Mensen die zelf geen geschikt dak hebben, kunnen investeren in zonnepanelen via coöperaties. Dat zijn verenigingen die in het stedelijk gebied zonnepanelen plaatsen op vastgoed van instanties als zorginstellingen of verenigingen. Op de webpagina “Samen aan de slag” biedt het Energieloket Flevoland overzicht in regionale coöperaties. Wat iemand opwekt via een coöperatie wordt verrekend met de individuele energierekening. 


Wilt u zelf ook duurzame energie opwekken? Kijk eens op https://energieloketflevoland.nl/maatregelen of kom langs bij een inloopspreekuren in uw gemeente. Het Energieloket Flevoland helpt u graag op weg! 


Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag. 
Energieloket Flevoland helpt!      


Onze Ambassadeurs