Onderhoud bruggen slecht: belangenorganisaties slaan alarm

Geschreven door Redactie

Verschillende belangenorganisaties binnen Nederland slaan alarm. Vele bruggen, sluizen en tunnels zijn al jarenlang aan vervanging of reparatie toe.

Achterstallig onderhoud zorgt voor slechte doorstroom van verkeer, zo ook binnen Flevoland. Dat schrijven de belangenorganisaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Ketelbrug 

De welbekende ketelbrug in Flevoland is een 800 meter lange basculebrug die de Noordoostpolder verbind met Oostelijk Flevoland over het Ketelmeer. Over deze brug lopen twee wegen, de autosnelweg A6 en een secundaire weg. 

In april 2018 maakte de toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat bekend dat veertien stalen bruggen binnen Nederland niet meer voldeden aan de veiligheidseisen van deze tijd. Door de toegenomen verkeers- intensiteit in de afgelopen jaren is er staal vermoeiing opgetreden dat scheuren kan veroorzaken. Binnen vijf tot tien jaar moeten bruggen in zo'n situatie worden vervangen of binnen vijf jaar worden versterkt.  In de winter van 2012-2013 werd de Ketelbrug dan ook gerenoveerd. Twee brugkleppen werden volledig vervangen voor nieuwe brugkleppen, inclusief een nieuw besturingsmechanisme en bedieningssysteem. 

Ketelmeertunnel 

Door de vele technische mankementen aan de brug is de afgelopen jaren een discussie ontstaan over de aanleg van een tunnel die de brug zou moeten vervangen. November 2011 werd een motie met deze strekking in Provinciale Staten van Flevoland door de CDA-fractie ingediend, deze behaalde echter geen meerderheid in stemmen. Er zijn sinds dien geen verdere serieuze plannen ontwikkeld voor een dergelijke miljoeneninvestering. Het CDA in Flevoland had de bouw van een Ketelsmeertunnel in 2015 in haar verkiezingsprogramma staan. 

Onrust bij organisaties

De ANWB, Bouwend Nederland en andere organisaties vrezen voor overlast van weggebruikers doordat snelwegen onverwacht dicht moeten voor uitbreiding of renovatie. Ook kan het voor veel economische schade zorgen als bijvoorbeeld ook bruggen als de Ketelbrug gesloten moeten worden. 

Overlast en kosten kunnen bij sluiting van zo een dergelijke brug hoog oplopen. Tevens wordt de doorstroming naar het achterland belemmerd en raken steden en dorpen daardoor onbereikbaar. De economische schade en kosten kunnen hierdoor oplopen tot meer dan 4.500.000 euro per werkdag.

De organisaties pleiten in een brief voor een gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen. Cora is minister van Verkeer. In dit gesprek willen ze praten over hoe overlast en kosten voor de weggebruikers voorkomen of zo klein mogelijk gehouden kan worden. 

Vanwege gezondheidsoverwegingen hebben wij besloten deze maand niet huis-aan-huis te bezorgen. Klik hier voor meer informatie.