Bezuiniging van 9 miljoen euro komt als verrassing

Geschreven door Redactie

Net als alle andere gemeenten krijgt Almere jaarlijks een bijdrage van het Rijk. In de zogeheten meicirculaire geeft de landelijke overheid aan hoeveel dat gaat zijn. Maandag werd bekend dat er per jaar bijna 9 miljoen euro minder in het Almeerse gemeentefonds komt.


Fractievoorzitter Ulysse Ellian van coalitiepartij VVD zegt dat het bericht van de forse daling van rijksinkomsten "als een nare verrassing kwam". Hij weet nog niet waarop gekort kan worden. "Ik heb werkelijk nog geen idee. Dat komt omdat ik zelf ook overvallen ben door de opgelegde bezuiniging. Er wordt gezegd dat we structureel bijna 9 miljoen euro minder gaan krijgen van het Rijk, dus een aantal jaren op rij. Maar volgens mij kan dat helemaal niet, dus daar wil ik eerst duidelijkheid over krijgen", aldus VVD'er Ellian.


Toon van Dijk van de PVV weet meteen waarop bezuinigd kan worden: "De idiote klimaat- en duurzaamheidsambities van deze coalitie. Daarmee zou in één klap miljoenen bespaard kunnen worden en dan ook nog eens structureel." De PVV zal daarnaast steun geven aan eventuele bezuinigingsvoorstellen om de Floriade te versoberen of subsidies voor cultuur af te schaffen.


Voor de Partij voor de Dieren is het vooral duidelijk waar absoluut niet op bezuinigd mag worden. "Gezonde lucht, gezonde bodem, zorg voor mensen en dieren, dat zijn zaken die echt niet het kind van de rekening mogen worden", zegt Leonie Vestering van de PvdD. Ideeën waar het geld dan wel vandaan gehaald kan worden heeft Vestering nog niet: "Ik schud niet zo maar even 9 miljoen uit mijn mouw".


D66 geeft aan 9 miljoen euro veel geld te vinden, maar fractievoorzitter Martine van Bemmel wil nog geen uitspraken doen over waar in Almere op bezuinigd kan worden. "Ik wil eerst weten met welke voorstellen het college van B en W komt. Het zou fijn zijn als voor het zomerreces de plannen voor de komende jaren met de gemeenteraad besproken en afgerond zijn", zegt Van Bemmel.


Coalitiepartij GroenLinks hoopt dat de 9 miljoen niet definitief is. "Dit bedrag is nu aangekondigd in de meicirculaire, maar ik hoop dat daar weer wat van wordt teruggedraaid in de septembercirculaire. Het gebeurt soms dat daar een verschil in zit. Ik ben nog niet zover dat ik weet waarop bezuinigd kan gaan worden. GroenLinks zal in ieder geval inzetten op hoe we geld uitgeven, in plaats van dat we er allerlei losse onderdeeltjes uit gaan pikken", laat fractievoorzitter Willy-Anne van der Heijden weten.