Wethouder tast in duister over toename zwakke scholen

Geschreven door Redactie

De tijdelijke onderwijswethouder in Almere, Marjan Haak-Griffioen, weet niet waarom het opnieuw niet goed gaat met de kwaliteit van het onderwijs in de stad. Dat zei ze donderdagavond tijdens de politieke markt.


De kwaliteit van het onderwijs in Almere was tot 2010 slecht. De stad telde tientallen zwakke en zeer zwakke scholen. Tussen 2010 en 2014 kwam daar verandering in. De gemeente heeft toen fors geïnvesteerd in het onderwijs. Daarnaast werkte de toenmalige wethouder René Peeters intensief samen met schoolbesturen. Dat heeft ertoe geleid dat het aantal zwakke en zeer zwakke scholen flink afnam. De teller stond op een gegeven moment nog op twee. Nu gaat het weer achteruit en komen er zwakke scholen bij.


Onderzoek

Volgens Haak-Griffioen wordt de huidige situatie onderzocht. Ook wordt gekeken waarom het niet is gelukt om de positieve resultaten vast te houden. De verwachting is dat het onderzoek in het najaar is afgerond.


Gemeenteraad bezorgd

De gemeenteraad is bezorgd over de kwaliteit van het onderwijs in de stad. Dat was donderdagavond duidelijk te merken tijdens de politieke markt. Diverse fracties gaven aan ongerust te zijn en willen dat de wethouder in actie komt. Ook neemt een deel van de raad het de wethouder kwalijk dat ze de raad niet actief heeft geïnformeerd over een rapport van de onderwijsinspectie over Almere.


De discussie in de raad was op verzoek van D66 en de PVV. Door gebrek aan tijd wordt de behandeling in de raad binnenkort hervat.

Onze Ambassadeurs