Geen geld meer voor agrarisch natuurbeheer

Geschreven door Redactie

De subsidiepot voor agrarisch natuurbeheer is op. Dat zegt Annemiek Hooyman van het Flevolands Agrarisch Collectief. Het collectief zet zich samen met boeren in om weidevogels te beschermen, zoals de kievit, grutto, tureluur en scholekster.


De weidevogelstand krimpt al 20 jaar. Omdat er minder bloemen langs de randen van de wei en akkers staan, zijn er minder insecten. Daardoor is er steeds minder voedsel te vinden voor veel vogels in het buitengebied. 


Flevoland bestaat overwegend uit akkerland en daar broeden de weidevogels veelvuldig. Omdat veel vogels op nog onbewerkt bouwland broeden, lopen nesten gevaar vernield te worden bij de bewerking van het land.