'Meer openheid nodig over samenwerking gemeenten'

Geschreven door Redactie

Flevolanders moeten meer inzicht krijgen in de manier waarop hun gemeenten samenwerken. Daarom moeten de vergaderingen van samenwerkingsverbanden zoals de GGD of de Veiligheidsregio via internet worden uitgezonden.

In elk geval moeten de vergaderstukken via internet beschikbaar komen. Dat willen de fracties van ChristenUnie-SGP en PvdA in Noordoostpolder.


Gemeenten in Flevoland werken onder meer samen bij de GGD, de Veiligheidsregio en het Concern voor Werk. De vergaderingen van de besturen zijn in principe openbaar, maar dat weet bijna niemand. Daardoor wordt er bijna altijd vergaderd zonder publiek. 


Alleen van de Omgevingsdienst zijn nu de agenda's en verslagen online te vinden, melden de fracties. Ze komen op 8 juli met een motie over de kwestie in de gemeenteraad van Noordoostpolder.