Werkzaamheden Kromslootpark en Zilverstrand starten na de zomer

Geschreven door Redactie

Eind augustus, begin september starten de werkzaamheden voor het herstel van het Kromslootpark. Om de natuurwaarden en de recreatieve mogelijkheden van het gebied te versterken wordt een aantal maatregelen uitgevoerd.Doel is dat het Kromslootpark herstelt van de negatieve effecten door verbreding van de A6 en beter functioneert voor recreatie en natuur. Staatsbosbeheer combineert moerasnatuur met rustige recreatie en natuurbeleving. 

Op het kleine eiland, dichtbij de parkeerplaats, komt een verhard pad, dat ook toegankelijk is voor mindervaliden. Ook de visplaats voor mindervaliden wordt opgeknapt.  

De waterpartijen in het kromslootpark worden weer open gemaakt door te baggeren. Dit gebeurt in twee seizoenen, om de natuur de kans te geven zich aan te passen. Delen van de ‘kromme sloot’ zijn daarna weer bevaarbaar met kano’s. Er komen ook observatiepunten met zicht op de watervogels. 

De bruggen op de doorgaande wandelpaden en de bruggen in het fietspad, het Blanchardpad, worden vernieuwd. De overlast wordt tot een minimum beperkt.

Het werk in het Kromslootpark wordt gecombineerd met het graven van poelen op het Zilverstrand voor onder andere de rugstreeppad. Het zand dat daarbij vrij komt, wordt gebruikt om de vuilstort bij de parkeerplaats in het Kromslootpark van een nieuwe afdeklaag te voorzien.

Als de nieuwe afdeklaag is aangebracht wordt de parkeerplaats vernieuwd. Voor het inpakken van de vervuilde grond is het helaas nodig om de zoete kersen rond de parkeerplaats te kappen. De zoete kersen langs het fietspad kunnen grotendeels blijven staan.

Al weer ruim een jaar geleden is er een aantal bomen voorzien van oranje stippen. Inmiddels is besloten om de bomen zoveel als veilig is te sparen en een eerder gepland laarzenpad te verleggen. Alleen die zieke essen en oude populieren die gevaar opleveren voor de bezoekers worden gekapt,. Staatsbosbeheer voert dat werk op maat en in eigen beheer uit. 

Naar verwachting zijn de grootschalige werkzaamheden na twee jaar afgerond. Als de grootschalige werkzaamheden klaar zijn wordt er een nieuw raster geplaatst aan de buitenranden van het gebied. Grazers kunnen daarna de reuzenberenklauw weer in toom gaan houden. 


Onze krant nog niet ontvangen?