Horecaboulevard Haven overvallen door de gemeente!

Geschreven door Redactie

De Gemeente heeft zonder de horeca te informeren besloten aanlegsteigers in de haven van Almere-Haven te plaatsen om zodoende de boten die bij Haddock weg moeten, kwijt te kunnen. De plaatsing zal binnen enkele weken plaats vinden. Dit zonder enig overleg met belanghebbenden.

De plannen hebben verstrekkende gevolgen voor de horeca in de Havenkom. Er zal, zoals nu op de tekening te zien is, niet tot nauwelijks nog aanlegruimte voor passanten overblijven. Alle vakken met een nummer erin worden nieuwe ligplaatsen. Dit heeft een flinke inkomstenderving voor de horeca tot gevolg. Omdat er geen harde cijfers beschikbaar zijn over het aantal dagjesmensen dat met hun boot aanleggen om een hapje te eten is dit wellicht iets wat over het hoofd gezien wordt. Maar de horeca-ondernemers van de Havenkom hebben geen cijfers nodig om de keerzijde van de nieuwe situatie in te zien.

Zij zien dagelijks mensen met hun boot aanmeren, de kade opstappen en een gezellig rondje Almere Haven maken. Hierbij genieten zij van versnaperingen op de vele terrassen, doen hun kleine boodschappen in het centrum en zoeken verkoeling onder het genot van een ijsje van bijvoorbeeld IJssalon Mariola of Marco Polo. Na een aantal uren te hebben genoten van het karakteristieke centrum van Almere Haven vervolgen zij hun tocht, op weg naar de volgende haven.

Wat vinden de ondernemers in de Havenkom van de plannen?

Ons Almere bezocht een aantal ondernemers met de vraag wat zij van de plannen vinden.

Ad Palmer van Steak at the Lake laat er geen onduidelijkheid over bestaan. 'De gemeente geeft Haddock een nieuwe locatie, koopt de ondernemer uit en zadelt vervolgens ons met het probleem van stalling van boten op. Het is hier een passanten haven. Die functie gaat nu verloren, wat mij inkomstenderving oplevert. Dat er nu aangegeven wordt dat het tijdelijk is, geloof ik niet. Het is al jaren duidelijk dat de boten verplaatst moeten worden. Als je in die tijd geen oplossing hebt gevonden vind je die de komende tijd ook niet.'

Riccardo Caltobiano van BravaCasa: 'Het verbaast me niet meer. De gemeente houdt totaal geen rekening met de belangen van de ondernemers.'

'De gemeente geeft Haddock een nieuwe locatie, koopt de ondernemer uit en zadelt vervolgens ons met het probleem van stalling van boten op. Het is hier een passanten haven. Die functie gaat nu verloren, wat mij inkomstenderving oplevert. Dat er nu aangegeven wordt dat het tijdelijk is geloof ik niet. Het is al jaren duidelijk dat de boten verplaatst moeten worden. Als je in die tijd geen oplossing hebt gevonden vind je die de komende tijd ook niet.' - volgens Ad Palmer van Steak at the Lake

Ondernemers niet geïnformeerd?

Wat de ondernemers eigenlijk nog wel meer tegen de borst stuit is het feit dat zij totaal niet betrokken worden bij de plannen.

Wai Tse van restaurant Treasure: 'Dit gaat ons in de zomer omzet kosten. Ik ben niet geïnformeerd.'

Edwin Meiboom van 't Pannekoekschip, die twee steigers om zijn boot heen krijgt: 'Ik weet hier niets van. Maandag zal ik contact opnemen met de gemeente.'

Op basis van het feit dat de ondernemers aangeven niets te weten van de plannen hebben wij ook een rondje gebeld naar een aantal mensen, waaronder een aantal Gemeenteraadsleden. De meesten reageerden vol verbazing. Het zou natuurlijk kunnen dat het met het zomerreces te maken heeft, maar er lijken weinig mensen op de hoogte te zijn van de plannen. Almere Deze Week bracht afgelopen week wel een bericht over de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden. Verschillende ondernemers waren dan ook uitermate verbaasd dat zij de voorgenomen wijzigingen in de krant moesten lezen. 

'Ik weet hier niets van. Maandag zal ik contact opnemen met de gemeente,' laat Edwin Meiboom van 't Pannekoekschip weten, die twee steigers om zijn boot heen krijgt.

Bezwaar maken?

In het artikel van Almere Deze Week is te lezen dat er nog geen definitieve vergunning is verleend. Vooruitlopend op de definitieve vergunning zal er worden gestart met de bouwwerkzaamheden. Almeerders kunnen nog bezwaar inbrengen tegen de plannen. Dat kan zowel digitaal als op papier. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaar kunt u terecht op de pagina van de Gemeente Almere.