Uitdaging voor oud voorzitter Centrale Ondernemingsraad van de Politie

Maandag 9 september buigt de rechter in Zwolle zich over de strafzaak tegen de Almeerse Frank Giltay, oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Politie. Vanmorgen heeft de advocaat van Giltay laten weten zich terug te trekken, omdat hij het naar verluidt niet meer kan opbrengen. Inmiddels is duidelijk dat de zitting van maandag gewoon doorgang heeft, Giltay zal hiervoor op zoek moeten naar een nieuwe advocaat die hem hierin bij wil staan.

In 2017 werd Giltay ontslagen op verdenking van plichtsverzuim. Hij zou voor de ondernemingsraad peperdure feesten en etentjes hebben laten organiseren. Daarnaast wordt hij ervan verdacht privé-etentjes in Almere door de ondernemingsraad te hebben laten betalen. Korpschef Erik Akerboom stelde dat Giltay bij herhaling onverantwoordelijk is omgegaan met financiële middelen van de politie. Het ontslag volgde op een intern onderzoek. Het resultaat van het onderzoek was dat onder Giltay's voorzitterschap jarenlang budgetten fors waren overschreden en er forse declaraties waren ingediend voor etentjes en vergaderingen buiten de deur.

Giltay weerspreekt de beschuldigingen en laat weten vanaf 2013 juist jaarlijks 2,6 miljoen euro te hebben bespaard door de onderdeel-commissies in elke eenheid af te schaffen.

"Ik betreur de beslissing van de advocaat (David Duijvelshoff - red.). Immers, daarmee zal de zaak langer gaan duren en dat is niet in mijn belang. Ik heb toegewerkt naar 9 september om mijn woord eindelijk te kunnen doen. Maandag zal de zaak opnieuw aangehouden worden en zal ik in de gelegenheid gesteld worden om een nieuwe advocaat te zoeken. Als ik die gevonden heb, zal deze zijn of haar tijd nodig hebben om het dossier tot zich te nemen. Ik heb geen idee wanneer de zitting dan zal plaats vinden. Maar ik ben strijdbaar en hunker naar het moment om mijn verhaal te kunnen vertellen. Veel mensen hebben hun oordeel al klaar terwijl ze mijn woord niet hebben gehoord...dat doet pijn dus ik wil niets liever dan alle feiten op tafel leggen...hoe het onderzoek is verlopen en hoe de waarheidsvinding geweld aan is gedaan", laat Frank Giltay weten aan Ons Almere.

Getuigen veranderen in verdachten

In het onderzoek zijn destijds negen Almeerse ondernemers gevraagd om hun getuigenverklaring. De ondernemers waren allen betrokken bij de activiteiten rondom de COR. Zij hebben naar eer en geweten hun verklaringen afgegeven als getuigen. Daarna nam de zaak echter een grote wending en werden de ondernemers ineens als verdachten gezien. Vincent van der Velde, de advocaat van de ondernemers die allemaal zaken deden met Giltay, zegt dat ze er door de politie zijn 'ingelokt'. "Elke verdachte heeft het recht om te zwijgen, maar deze mensen waren al uitgehoord als getuige. Die getuigenverklaringen blijken gewoon in het strafdossier te zijn gestopt."

Ontlastende verklaringen uit dossier weggelaten?

De beschuldigingen tegen Giltay zijn door de politie en de Rijksrecherche onderzocht. volgens diverse ingewijden zijn bij het onderzoek grote misstappen begaan. Er zouden diverse ontlastende verklaringen uit de dossiers zijn gehouden. Zo verklaarde bijvoorbeeld de inmiddels overleden oud-korpschef Gerard Bouman op band over een restaurant waar Giltay regelmatig vergaderde. "Ik vond het zeer bescheiden en vond het een mooie deal!". In het dossier is over deze uitspraak niets terug te vinden. 

Eén van de beschuldigingen betreft het thuis laten afleveren van 198 flessen Prosecco wijn, waarvan wordt vermoed dat 'deze aanschaf niet ten goede is gekomen aan de politie of de COR'. Echter zijn er verschillende getuigen die hebben verklaard dat de Prosecco is uitgedeeld als relatiegeschenk aan de COR-leden en hun gasten. Deze verklaringen zijn ook niet terug te vinden in het dossier.

Het AD laat weten dat een ingewijde het een ‘doodzonde’ noemt dat ontlastende informatie is weggelaten in de stukken. ,,Ik heb helemaal niets met Giltay. Die man is te ver gegaan in zijn bestedingsdrift en van mij mag hij de politie verlaten. Maar het onderzoek verloopt niet eerlijk.”

Ons Almere zal maandag aanwezig zijn bij de rechtszaak in Zwolle.