Regels rond reclame in apps Apple voor kinderen versoepelt

Geschreven door Redactie

Apple past de App Store-regels aan voor het vertoon van advertenties en het analyseren van gegevens in apps voor kinderen. De nieuwe regels staan op de webpagina voor Apple-ontwikkelaars. 

Analysesoftware wordt in sommige gevallen in kinderapps volgens de nieuwe richtlijnen toegestaan. De diensten mogen dan geen informatie verzamelen waarmee de identiteit van kinderen achterhaald kan worden. Het gaat hierbij om gegevens zoals namen, geboortedata en locaties.

In enkele gevallen worden ook advertenties van derden toegestaan. Wel moeten de diensten hun werkwijze en afspraken rondom kinderapps openbaar publiceren. Daarnaast moeten de advertenties gecontroleerd worden door medewerkers om er zeker van te zijn dat ze voor kinderen geschikt zijn.

Alle nieuwe apps moeten de richtlijnen per direct in acht nemen, schrijft Apple. Bestaande apps moeten "zo snel mogelijk" aan de regels voldoen, maar uiterlijk op 3 maart 2020.


Onze Ambassadeurs