Aanpak voor overlastgevende groep verwarde personen

Geschreven door Redactie

De gemeente Almere maakt zich zorgen over het aantal inwoners dat verward gedrag vertoont.

Daarom wil de gemeente een behandelplan maken voor een groep van zo'n zeventig verwarde personen. Voor ieder van hen is in een jaar tijd meer dan vijf keer gebeld met instanties zoals de politie en de gemeente omdat ze overlast veroorzaakten. Uit onderzoek van Almere blijkt dat zij verantwoordelijk zijn voor een derde van het totaal aantal meldingen van mensen met verward gedrag.  

Om het aantal overlastmeldingen te verlagen, moet onder meer een 'sluitende aanpak' komen. Dat betekent volgens de gemeente een aanpak die ervoor zorgt dat een persoon met verward gedrag niet tussen wal en schip valt. Doelstelling is om dat zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te doen. "Om dat mogelijk te maken, is het nodig dat in de wijk een passend aanbod is van welzijn, zorg en ondersteuning", aldus de gemeente. Hoe dat er uit gaat zien wordt de komende periode verder uitgewerkt met partijen zoals zorginstellingen Kwintes, Leger des Heils, GGD, GGZ Centraal, wijkteams en politie.  

 

Ook wordt gestart met het aanpakken van een deel van de overlast in het centrum. Het gaat dan om onder andere personen die in het openbaar onder invloed zijn. Zij worden volgens de gemeente soms als verward aangemerkt. Daarnaast wordt er regelmatig in het centrum gebedeld, waarbij bezoekers van het centrum intimiderend en soms agressief worden benaderd. Zorginstelling Kwintes en het Leger des Heils worden ingezet om deze overlast gevende mensen te benaderen en ze van straat te krijgen. Daarnaast gaan de instellingen de eigen bewoners en bezoekers aanspreken op hun gedrag.