Gemeente stelt paal en perk aan kamerverhuur

Geschreven door Paula Blesing

De gemeente Almere grijpt in om het opsplitsen van woonhuizen in meerdere kamers een halt toe te roepen. Er mogen niet meer dan vijf kamers worden gemaakt in een bestaande woning. Huizen die maar vijftig vierkante meter groot zijn, mogen helemaal niet meer opgesplitst worden. Dit alles om huisjesmelkerij te voorkomen.

Wordt het aantal kamers in een huis uitgebreid tot vier, of wordt de woning opgesplitst in delen van vijftig vierkante meter, dan is voortaan een omgevingsvergunning nodig. Om zo'n vergunning te verkrijgen moet onder meer worden aangetoond dat de verbouwing niet leidt tot een slecht woon- en leefklimaat van de omgeving. 

Wat nog wel mag zonder vergunning, is als hospita twee kamers verhuren of het huis delen. Dit mag alleen als de hoofdbewoner er zelf woont. De afgelopen jaren werden in heel Almere huizen opgekocht en opgedeeld in kleine kamers voor de verhuur.

Onze krant nog niet ontvangen?