Betere schoolprestaties door bewegen

Geschreven door Redactie

Als een kind niet leert zoals wij lesgeven, moeten we gaan lesgegeven zoals het kind leert. 

In Nederland is het onderwijs erg talig.

Hierdoor hebben kinderen die meer visueel zijn ingesteld veel moeite met het volgen van het onderwijs. Niet omdat ze niet kunnen leren, maar omdat het aanbod niet bij hen aansluit. 

Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat je beter leert wanneer je je beweegt.  

Bij de praktijk Zo kan je leren, worden methodes gebruikt waarbij de lesstof op een visuele en bewegende manier worden aangeboden. Door de lesstof op een andere manier aan te bieden, namelijk veel spel en bewegen blijft de aangeboden lesstof beter hangen.  

 

Taal wordt aangeleerd met bepaalde kleuren en met beelden materiaal. Denk aan blokken met letters erop of meppen met een vliegenmepper op de Foon. De tafels leren kan je doen door op een trampoline te springen en hardop de tafel van 4 hard op te zeggen. Door herhaling en andere spelletjes te doen met de tafels blijven deze beter hangen. 

 

Bewegend leren zorgt ervoor dat het kind weer zelfvertrouwen krijgt en plezier krijgt in rekenen en taal en dat het aansluit bij de leerstijl van het kind.