WAG app groepen op de kaart

Geschreven door WAG Danswijk

Buurtappgroepen op de kaart

Naast Buurtpreventie zijn er ook heel veel Buurtappgroepen actief in Almere

Dit zijn buurtbewoners die waaks zijn vanachter het raam. Kennen de buurt en weten wat verdacht is.

Belangrijkste werkwijze hiervoor is de S.A.A.R methode

S = Signaleer
A = Alarmeer 0900 8844 of 112 bij direct spoed(inbraak, geweld, ongeval)
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

Er zijn veel buurtappgroepen actief in Almere. bovenstaan link geeft een actuele stand van zaken van waar actieve Buurtappgroepen actief zijn.
 

Meedoen gaat wel volgens regels. Klik hier voor een voorbeeld van regels van een APP groep uit Danswijk. Deze regels voorkomen dat het een chatgroep wordt.

Appgroepen zijn naast de buurtpreventie dus een waardevolle veiligheid middel.

– 1000-Ogen in de wijk,
– 1000-Ogen die de politie bellen bij verdachte situaties,
– 1000-Ogen die elkaar waarschuwen voor verdachte situaties,
– 1000-Ogen die meekijken bij verdachte situaties,
– 1000-Ogen die inbrekers en ander geboefte “wegkijken”,
– 1000-Ogen die zich dienstbaar opstellen richting vreemden in de wijk,
– 1000-Ogen die daarmee voorbereidingshandelingen verstoren, 

Doet je mee? klik dan op de link voor de kaart en kijk gelijk of jouw wijk erbij staat.
Geen Buurtappgroep? dan vind u op de website van Almere meer informatie
https://veilig.almere.nl/burgerparticipatie/buurtappgroepen/