Wereldlepradag

Geschreven door Redactie

Het is vandaag Wereldlepradag.

Ieder jaar, op de laatste zondag van januari, wordt overal ter wereld stilgestaan bij de gevolgen van lepra. Ook dit jaar vraagt Leprazending speciale aandacht voor het stigma en de discriminatie die zoveel leprapatiënten nog ondervinden.







Onze krant nog niet ontvangen?