Minister: Doorstart Hoenderloo Groep op huidige plek niet haalbaar

Geschreven door Redactie

Een doorstart van De Hoenderloo Groep op het huidige terrein is niet haalbaar. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. De minister ziet meer in een optie die door Pluryn is voorgesteld, namelijk een doorstart van de zorg op andere locaties.  

De Hoenderloo Groep is een tijdelijk thuis voor kinderen met complexe problemen, die ook zorg en onderwijs krijgen. Vanuit Flevoland gaan er negen kinderen naar de instelling in het Gelderse Hoenderloo en Deelen.  

Op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht De Jonge de afgelopen weken een alternatief plan voor de aangekondigde sluiting van afgelopen december. Maar hij schrijft dat het businessplan “Klein Hoenderloo”, dat uitgaat van een faillissement van de Hoenderloo Groep, te veel onzekerheden oplevert voor de continuïteit en kwaliteit van zorg en onderwijs. 

Doorstart op andere locaties wel mogelijk 

Volgens de Jonge is een doorstart op andere locaties wel mogelijk. ''Hiermee wordt de expertise omtrent complexe jeugdzorg binnen Pluryn behouden, wordt complexe zorg geconcentreerd op andere locaties (met betere bezetting en kwaliteit als gevolg) en kunnen jongeren die nu in zorg zijn bij de Hoenderloo Groep vervolgzorg krijgen op die locaties.'' 

Pluryn verwacht in totaal zo’n 80 à 90 nieuwe plaatsen te kunnen creëren in de open en gesloten jeugdzorg. Daarmee komen er volgens de minister ruim voldoende plaatsen voor de jongeren van de Hoenderloo Groep die niet uitstromen. 

In maart meer duidelijkheid  

Naar verwachting neemt Pluryn op 3 maart een definitief besluit.

Vanwege gezondheidsoverwegingen hebben wij besloten deze maand niet huis-aan-huis te bezorgen. Klik hier voor meer informatie.