Straatcultuur dringt Almeerse scholen binnen

Geschreven door Redactie

Straatcultuur dringt de Almeerse scholen binnen. Dat uit zich in geweld, intimidatie en ander taalgebruik. Ook neemt het messenbezit onder scholieren toe. Dat hebben de schoolbesturen aangegeven bij de gemeente Almere. Het staat te lezen in de beantwoording van schriftelijke vragen van de gemeenteraadsfractie van NIDA over messenbezit onder scholieren.  

De gemeente is met partners uit het onderwijs, jeugdzorg en de kinderopvang in overleg om te kijken hoe de straatcultuur zich ontwikkelt en wat voor maatregelen kunnen worden genomen.  

De gemeente noemt het messenbezit onder scholieren een zorgelijke ontwikkeling. Ook het toenemend aantal steekpartijen in Almere waarbij jongeren zijn betrokken, baart de gemeente zorgen. Uit een analyse van de politie van de steekincidenten blijkt dat die toename er is. 

Drillrap 

Een ander fenomeen waar de gemeente zich op richt is drillrap. Dat zijn filmpjes waarin groepen jongens elkaar met messen uitdagen en aanvallen. Het is een trend die is overgewaaid uit Engeland en de Verenigde Staten. Gemeente en politie overleggen met andere gemeenten waar dit fenomeen speelt. Ook probeert de gemeente te leren van ervaringen in het buitenland met het aanpakken van drillraps.  

De gemeente roept ouders op hun verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag van hun kinderen. Als ouders daarbij hulp nodig hebben, kunnen ze terecht bij de jeugdzorg, de sociale wijkteams of hun huisarts.