Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten

Geschreven door Redactie

Veiligheidsregio Flevoland maakt bekend dat in Emmeloord de voorbereidingen worden getroffen voor een tijdelijke zorglocatie. Corona-patiënten die geen medische ziekenhuiszorg nodig hebben, kunnen in het Dokter Jansencentrum terecht. Deze locatie biedt ook zorg aan corona-patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, maar nog niet naar hun huis of zorginstelling terug kunnen. Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt.  

Andere locaties in de regio worden nog onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere worden mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen) en GGZ worden ook extra tijdelijke zorglocaties onderzocht.  

De realisatie van deze tijdelijke zorglocaties maakt deel uit van een pakket maatregelen met het oog op de voorbereiding op een groot aanbod van corona-patiënten. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van de zorgsector. Huisartsen, (thuis)zorgorganisaties en ziekenhuizen in de regio werken hierbij nauw samen met GGD/GHOR Flevoland. Veiligheidsregio Flevoland ondersteunt de zorgsector bij dit initiatief.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?