Inloopavond Centrum Haven 9 maart 2020

Geschreven door Redactie

Op maandag 9 maart was de inloopbijeenkomst over de ontwerpbestemmingsplannen ‘Kruisstraat Almere Haven en ‘Appartementen Sluis’. De plannen zijn onderdeel van de vernieuwing van het centrum van Haven. Een groot aantal geïnteresseerde Havenaren stelde vragen over de inhoud van de plannen en het proces om van de ontwerpen en definitieve versie te maken.  

Tot 15 april 2020 kan iedereen de plannen inzien en hier op reageren. Kijk op https://www.almere.nl/bestuur/bestemmingsplannen/ hoe dat moet.  

Aanwezigen waren welkom om vragen te stellen en reacties te delen met het projectteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Almere, architectenbureau De Koning, RegioBouw, Hoorne Vastgoed en de Alliantie.  

Nieuwe koop- en huurappartementen 

Op grote informatiepanelen werden de impressies getoond van de plannen voor stedelijke vernieuwing van een deel van het centrum van Haven. Hierbij werden de nieuwbouw van 22 appartementen boven de Vomar en de 32 appartementen aan Sluis, beide in het middensegment koop en huur, getoond.  

Er waren positieve reacties op de te realiseren appartementen. De ontwerpen en impressies spraken erg aan. Wel hebben enkele bewoners vragen gesteld over gebouwhoogtes en overwegen zij om hierover een zienswijze in te dienen.  

Upgrade Sluisgarage en openbaar gebied 

Daarnaast werd toelichting gegeven op de uitwerking van de plannen voor de upgrade van de parkeergarage en het openbaar gebied gegeven. Voor de Sluisgarage wordt het algemene kwaliteitsniveau, de verbeterde verlichting en bereikbaarheid en de vergroening worden als positief gezien. Havenaren hopen dat hiermee het aanzien en het gebruik van de garage aanzienlijk wordt verbeterd. Veiligheid blijft een aandachtspunt.  

Groen was een belangrijk onderwerp van gesprek. De hoogte van huidige bomen wordt namelijk niet door iedereen als positief ervaren. Vooral vogels zorgen hier voor overlast. Tot slot werd gevraagd om rekening te houden met de locaties van ondergrondse inzamelingsdepots (OID’s) voor afval om overlast te voorkomen. 

Almere Haven en de toekomst 

Ook werden geïnteresseerden geïnformeerd over de visie en aanpak voor Haven. De gemeente is één van de deelnemers aan een Havenverbond dat afgelopen najaar samen met Havenaren een toekomstvisie voor Haven heeft gemaakt. Die visie is gemaakt om niet langer alleen maar losse vernieuwingen uit te voeren in Haven, maar ook op de lange termijn een heldere stip op de horizon te hebben op alle vlakken (wonen, voorzieningen, etc.). De conceptversie daarvan is te vinden op havenhart2punt0.nl.  

Algemene indruk plan stedelijke vernieuwing 

Een veelgehoorde reactie op de toekomstvisie is dat bewoners en ondernemers blij zijn met de aanpak door de marktpartijen en gemeente. Ze vinden dat het gebied zo de benodigde een impuls krijgt voor een gezonde toekomst.  

Visie en Aanpak Haven 

Vragen over de visie gingen vooral over de snelheid waarop er ontwikkeld gaat worden. Daarbij werd de behoefte uitgesproken voor andere types woningen in Haven zoals woningen met een middeldure huur en koopwoningen.  

Verdere communicatie 

De omwonende geven aan dat ze regelmatig op de hoogte willen worden gehouden van de plannen de werkzaamheden. Met name aankondiging van mogelijke bouwoverlast en planning zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Dit doen we via nieuwsbrieven van Hoorne Vastgoed, RegioBouw en de gemeente.  

Coronamaatregelen 

Als gevolg van de corona maatregelen zijn de afdelingen voor inzage van de ontwerp-bestemmingsplannen in het stadhuis minder goed bereikbaar. Ook is er minder personeel aanwezig. Raadpleeg de ontwerp-bestemmingsplannen daarom online op almere.nl/bestuur/bestemmingsplannen. 

Onze krant nog niet ontvangen?