Haven in zicht

Luister naar de podcast Haven in Zicht en kom zo alles te weten over de toekomst van Almere Haven, gebaseerd op het toekomstverhaal voor Haven in 2040.


Om dit verhaal te schrijven werkte een groep van 12 organisaties, verenigd in het Havenverbond, samen met ruim 200 Havenaren.

Dat was nodig want eerdere losse plannen en vernieuwingen hadden niet genoeg effect. In het nieuwe toekomstverhaal zijn keuzes gemaakt voor de toekomst van Haven over wonen, samenleven, winkelen en recreatie. En daar gaat de podcast over. 


In iedere aflevering komen keuzes voor het toekomstverhaal aan bod, per thema. Zo gaan de eerste drie afleveringen over Havenaren aan Zet: waarom Havenaren zelf een belangrijke plek hebben in het toekomstverhaal. 


Verder worden afleveringen onder andere gewijd aan het centrum van Haven en wonen. We horen specialisten aan het woord en mensen die actief zijn in Haven als ondernemer of als ontwikkelaar. 


Onze Ambassadeurs